• ยินดีต้อนรับ
 • ยินดีต้อนรับ
 • ประกาศรับข้อเสนอตำรา และข้อเสนอวิจัย
 • ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์ป้องกันการบุรกรุกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 • แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ
 • บทเรียนออนไลน์ HRD

ข่าวสารวิทยาลัย rss

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา


ข่าวประกาศ


ประชุมวิชาการ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


สื่อมัลติมีเดีย

rss

รูปภาพกิจกรรม

rss

วารสารข่าวสถาบันพระบรมราชชนก

rss

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน


วิทยาลัยในสังกัด


 1. วิทยาลัยพยาบาล

 2. วิทยาลัยการสาธารณสุข

 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

 4. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 5. แก้วกัลยาสิกขาลัย

 6. วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.