Saturday, May 23rd

Last update05:13:46 AM GMT

You are here::

ข่าววิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่ 3 เพื่อชำระเงิน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่ 3 เพื่อชำระเงิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบตรง รอบที่ ... More detail
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่ 3 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่ 3   คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ จังหวัดนครราชสีมา คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ ตามที่สถาบัน... More detail

ข่าวการประชุม-อบรม

ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประชุมวิชาการเรื่อง "การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ "วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร 12 ชั้น 6 วิทยาลัยพยา... ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประชุมวิชาการเรื่อง ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประชุมวิชาการเรื่อง "การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมชวนชม อาคาร 12 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา More detail
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ : ชะลอชรา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ : ชะลอชรา โครงการประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ : ชะลอชรา  วันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558  จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา More detail

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ราชภัฏโคราชขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21.04.15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่า... More detail
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๑ 21.04.15 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และWestern Mindanao State University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประช... More detail
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจ ร่วมส่งประกวดผลงาน R2R ดีเด่น ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2558 21.04.15 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะแพท... More detail
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 21.04.15 กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  ถ.... More detail

Information Service System
ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 “ย่าโมเกมส์” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 “ย่าโมเกมส์” วันนี้ (21กุมภาพันธ์ 2558) ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาพยาบาลและกา... More detail
ชมรมวิธีธรรมวิถีไทย จัดกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ชมรมวิธีธรรมวิถีไทย จัดกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2558) ชมรมวิถีธรรมวิถีไทย จัดกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง โดยมี ดร.ทัศนีย์  เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แล... More detail
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดรณรงค์สร้างสังคมห่างไกลบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดรณรงค์สร้างสังคมห่างไกลบุหรี่ วันนี้(3 ก.พ.58) ที่โรงเรียนโคราชพิทยาคม  จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  นำคณะอาจา... More detail
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ วันนี้ (30 มกราคม 2558)  ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี น... More detail

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้936
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4362
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8984
mod_vvisit_counterเดือนนี้19785
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24991
mod_vvisit_counterทั้งหมด466637