ข่าวสารล่าสุด
26 มิถุนายน 2559
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง(รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ประชุมวิชาการ
 • รับสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2
 • บทเรียนออนไลน์ HRD

ข่าวสารวิทยาลัย rss

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา


ข่าวประกาศ


ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


สื่อมัลติมีเดีย

rss

รูปภาพกิจกรรม

rss

วารสารข่าวสถาบันพระบรมราชชนก

rss

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน


วิทยาลัยในสังกัด


 1. วิทยาลัยพยาบาล

 2. วิทยาลัยการสาธารณสุข

 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

 4. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 5. แก้วกัลยาสิกขาลัย

 6. วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.