Tuesday, Sep 02nd

Last update03:49:02 AM GMT

You are here::

ข่าว Admission ปีการศึกษา 2557

left direction
right direction

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มทส. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มทส. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี More detail
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ Click ดาวน์โหลดรายละเอียด More detail
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ หัวข้อเรื่อง “Nursing Issues in the 21” ณ ห้อง 708 ชั้น 7 และห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรียนและปฏิบัติกา... More detail
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับThaiTECT ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ThaiTECT ครั้งที่ 14 คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับThaiTECT ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ThaiTECT ครั้งที่ 14 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thailand Towards Excellence in Clinical Trials(ThaiTECT) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(Thailand Center of Excellence for Life S... More detail

ข่าวการประชุม-อบรม / โครงการวิชาการ / สัมนา :

ขอเชิญชวนบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 ขอเชิญชวนบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 "สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข" งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๗ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕... More detail
งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขอเชิญส่งผลวิชาการ งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี More detail
โครงการอบรมวิชาการเรื่องพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต วันที่ 16-17 กันยายน 2557 โครงการอบรมวิชาการเรื่องพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต วันที่ 16-17 กันยายน 2557 โครงการอบรมวิชาการเรื่องพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไต วันที่ 16-17 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและแผ่นพับ More detail

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558 โดยสมาชิกผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558  โดยสมาชิกผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ 21.08.14 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558  โดยสมาชิกผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป และผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตน... More detail
การจัดสรรตำแหน่งเพือคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การจัดสรรตำแหน่งเพือคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 21.08.14 การจัดสรรตำแหน่งเพือคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 More detail
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21.08.14 ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงได้ทรงจัดตั้งโครงการสายใ... More detail
สคบ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ประชาชนและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สคบ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ประชาชนและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง 21.08.14 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 25  สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.00  ณ โรงแรมสีมาธานี ห้อ... More detail

ข่าวรับสมัครงาน

วพบ สุพรรณบุรี รับสมัครเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ วพบ สุพรรณบุรี รับสมัครเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้าย โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ 145160 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณ... More detail

Information Service System
Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้800
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้662
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2391
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5033
mod_vvisit_counterเดือนนี้1462
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25128
mod_vvisit_counterทั้งหมด208819