• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2
  • ประกาศรับสมัคร ระบบสอบกลาง (Admissions)
  • วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ
  • หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น
  • วันพ่อแห่งชาติ

ข่าวสารวิทยาลัย rss

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา


ข่าวประกาศ


ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


สื่อมัลติมีเดีย

rss

รูปภาพกิจกรรม

rss

วารสารข่าวสถาบันพระบรมราชชนก

rss

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน


วิทยาลัยในสังกัด


  1. วิทยาลัยพยาบาล

  2. วิทยาลัยการสาธารณสุข

  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

  4. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

  5. แก้วกัลยาสิกขาลัย

  6. วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.